Menu Sluiten

Forum

Invoeren zonder pap...
 
Notifications

Invoeren zonder papieren (van FEHAC)  

 
pietjeprecies
(@pietjeprecies)
Lid

Dag allemaal.

Onderstaande bericht van FEHAC kreeg ik van een van de leden van de Oudevoertuigendag Wijchen.

Ik kreeg het niet als pdf bijgevoegd dus dan maar helemaal hieronder geplaatst:


""""P E R S B E R I C H T
Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs
Rijksstraatweg 269-V
3956 CP Leersum
T 0343-469955
E secretariaat@fehac.nl
I www.fehac.nl


Leersum, 17 december 2010


FEHAC behaalt succes tegen nieuwe RDW maatregel over afgifte kenteken voor
oldtimers uit het buitenland
RDW geeft bij invoeren van historisch voertuig weer een kenteken af indien men niet
beschikt over Deel I en / of Deel II (incomplete originele kentekendocumenten)
Op 10 augustus jl. kondigde de RDW aan, dat per 16 augustus 2010 een aangepaste
werkwijze (nieuwe regeling) in werking zou treden, waarbij het verplicht werd om een
kentekenbewijs Deel I te overleggen bij de aanvraag van een Nederlands kenteken voor een
voertuig, dat eerder in een andere EU lidstaat was geregistreerd. Deze aanpassing was
nodig om op een juiste wijze uitvoering te kunnen geven aan de verplichtingen in de
Europese Richtlijn 1999/37 en de Nederlandse wetgeving.
Actie van de FEHAC heeft resultaat
De FEHAC heeft direct bij de RDW tegen deze aanpassing geprotesteerd. De maatregel
betekende immers een concrete aanslag op het behoud van het mobiele erfgoed, waarvoor
de FEHAC zich al 35 jaar inzet. En nog wel uit een onverwachte hoek. Het mag immers
bekend worden verondersteld dat van veel oldtimer voertuigen binnen de EU (van inmiddels
27 landen!) in de loop der jaren de voertuigdocumenten verloren zijn gegaan. Deze
voertuigen zijn ooit buiten gebruik gesteld en vervolgens 'vergeten' of weggezet in
afwachting van een grote restauratie. Nadat de technische kant van de restauratie is voltooid
en de voertuigen weer geschikt zijn voor deelname aan het verkeer, worden ze ter keuring
aangeboden en na goedkeuring kan er opnieuw een kenteken worden afgegeven. Voor de
eigenaar de bekroning op zijn werk!.
Vele eigenaren van voertuigen, die naar ons land zijn gehaald voor restauratie en waarvan
geen officiële papieren beschikbaar waren, reageerden bij de FEHAC. Hun jarenlange
inspanning was door deze maatregel immers “waardeloos” geworden. Mede dankzij
publicaties van persberichten en uitzendingen via RTL Nieuws is de FEHAC in staat geweest
om aandacht te vragen voor dit probleem.
Tevens heeft de FEHAC de RDW geïnformeerd over de situaties in andere EU landen, waar
deze maatregel niet op een dergelijke manier is ingevoerd.
Deze landen hanteren veelal de voorwaarde, dat de identiteit van het voertuig vastgesteld
moet kunnen worden aan de hand van het chassisnummer en andere voertuig gegevens. De
FEHAC werkt daar zelfs aan mee aan de hand van de door de FEHAC afgegeven
bouwjaarverklaringen. Daarnaast wordt in onze mede EU landen nagegaan of er niet sprake
is van een gestolen voertuig. En als laatste voorwaarde kan aan het land, van waaruit het
voertuig afkomstig is, worden gevraagd om een geen-bezwaar verklaring af te geven voor
een nieuw kenteken in ons land. Kan aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt een
kenteken afgegeven.
De door de FEHAC ondernomen actie en de samenwerking tussen de FEHAC en de RDW
hebben er nu toe geleid, dat de RDW en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een
verzoek bij de Europese Commissie gaan indienen om de betreffende Richtlijn 1999/37 aan
te passen. De RDW zal vooruitlopend op en in afwachting van besluitvorming van de EC op
dit verzoek, met ingang van 1 januari 2011 het weer mogelijk maken om voertuigen zonder
documenten als Deel I en II (incomplete kentekendocumenten) in ons land in te voeren en
op kenteken te zetten. Voorwaarde is wel dat kan worden voldaan aan de volgende
eisen: positieve identiteitsonderzoek, positieve uitslag op onderzoek naar crimineel verleden
van het voertuig en verklaring van geen bezwaar van de eerder registrerende lidstaat.
De FEHAC en de ruim 60.000 leden, die via hun club zijn aangesloten bij de FEHAC, zijn
zeer verheugd, dat de RDW de juiste maatregelen neemt om het cultureel erfgoed in ons
land te helpen behouden en de hobby van vele oldtimer liefhebbers weer mogelijk maakt .
Informatie voor de redactie;


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FEHAC bestuurslid Bert de Boer. Tel.no
06-54317390, e-mail: cpa@fehac.nl

""""

Citaat
Geplaatst : 18-12-2010 11:11 pm
Share: