Menu Sluiten

Forum

houderschapsbelasti...
 
Notifications

houderschapsbelasting 2014  

 
fournier
(@fournier)
Lid

Oldtimer-houderschapsbelasting 2014

De strijd is nog niet opgegeven
De Fehac stuurde op 2 oktober een persbericht de wereld in, waarin ze bekendmaakt dat de ‘Stichting Autobelangen’ een rapport heeft gepubliceerd waarin de feiten -zowel de reeds bekende, als een aantal nieuwe- overzichtelijk op een rij gezet worden. De Fehac ziet hierin aanleiding om samen met de ‘alliantie’ in een goed gesprek met het Ministerie de materie opnieuw tegen het licht te houden.
De Stichting Autobelangen is een particulier initiatief van Wouter van Embden uit Zeist. Een ondernemer uit de ICT-branche. Hij had eerder succes met zijn actie tegen het Ministerie toen die in 2008 met het idee kwam om de ‘bijtelling’ voor auto’s ouder dan 15 jaar niet langer te baseren op de actuele marktwaarde, maar daarvoor in het vervolg ook de ‘catalogus’-waarde te hanteren. Met een paar vrienden is hij toen daartegen ten strijde getrokken. En, met succes: In de Tweede Kamer werd een amendement aangenomen waardoor die belastingmaatregel niet doorging.

Succes leidt tot herhaling
Toen het duidelijk werd dat het Ministerie een stunt zou gaan uithalen met de vrijstelling van motorrijtiuigenbelasting voor oldtimers, keken de mannen elkaar aan en besloten de mouwen maar weer eens op te stropen.
De zogenoemde ‘alliantie’ had eind april dit jaar een ‘overeenkomst’ met de Staatssecretaris bereikt waarbij voertuigen ouder dan 40 jaar de vrijstelling zouden behouden, voertuigen ouder dan dertig maar jonger dan 40 een ‘kwart’ belasting moeten gaan betalen en dan in december, januari en februiari niet op de weg mogen komen. En jongere voertuigen, daarvoor geldt de volle belasting, evenals voor diesels en voertuigen op LPG -van welke leeftijd ook-.
De alliantie bestond uit ANWB, BOVAG, FEHAC, FOCWA, KNAC en RAI-Vereniging. Men is in het overleg akkoord gegaan met de voorstellen van het Ministerie uit de overweging dat dit voorstel minder erg was dan wat er aanvankelijk aan voornemens ter tafel lag en ook met het oog op de geschiedenis die ‘erger’ had leren kennen.
Vóór 1994 gold voor ‘oldtimers’ (ouder dan 20 jaar) een 60-dagenkaart tegen ‘een kwart’-tarief. Van 1994 tot 2008 waren ‘oldtimers’ (ouder dan 25 jaar) vrijgesteld van houderschapsbelasting, onder de nieuwe wet Motorrijtuigenbelasting 1994.
Eind 2008 werd op initiatief van Kamerlid Ernst Kramer (CU) de leeftijd voor een ‘oldtimer’ naar 30 jaar gebracht, zoals in Europa gangbaar. Omdat men meende dat het vooruitzicht was, dat er steeds meer oldtimers zouden komen op den duur, werd besloten dat in het vervolg alleen nog voertuigen met een bouwjaar 1978 of vroeger in de regeling zouden vallen. De deur werd dicht gesmeten. Dit, in afwachting van de kilometerheffing. Daarmee zou het probleem zichzelf oplossen.
Eind 2011 bleek dit besluit niet meer houdbaar. Kamerlid Roland van Vliet (PVV) kreeg het Parlement achter zijn amendement, waarbij de deur weer openging voor nieuwe oldtimers (voertuigen die 30 jaar oud werden). Daarbij werd wel de brandstoftoeslag ingevoerd voor diesels en LPG voertuigen.
En toen kwam het regeerakkoord van VVD en PvdA, met haar ‘milieu-overweging’, waarom de vrijstelling maar helemaal afgeschaft moest worden.
De onmiddellijke protesten leidden tot de ‘maatregel’ dat voertuigen ouder dan 40 jaar nog vrijstelling zouden genieten. Voor jongere oldtimers een kwart tarief en drie maanden van de weg af.
De ‘alliantie’ slikte, uit vrees voor erger.

Een ‘particulier’ heeft minder te verliezen
Wat dit betreft zijn particulieren natuurlijk ruim in het voordeel ten opzichte van gevestigde ‘belangenorganisaties’ die hun positie en geloofwaardigheid moeten bewaken en bewaren. Daarom kiezen ze liefst voor ‘stille diplomatie’. Ze gaan niet op de barricaden.
Als ‘particulier’ heb je minder te verliezen
Wouter van Embden en zijn ‘mannen’; Arjan Lenoir, Marie Pels, Ramon Ritzen, Hans Horwitz, Marco Hof en Kaj Hulsebosch, stroopten dus de mouwen op en schreven een uitputtend rapport over het onderwerp. Onder de titel:
2013 Vrijstellingoldtimer.nl
het complete en eerlijke verhaal
Dit werk deden ze in het kader van de Stichting Autobelangen.
Om hun complete en eerlijke verhaal zelf te kunnen lezen gaat u naar www.vrijstellingoldtimer.nl en kiest daar ‘dossier’ en onderaan die tekst vindt u de ‘knop’ waar u het rapport kunt downloaden. Doen! Heel verhelderend. Zij die dit willen doordrijven staan volledig ‘voor schut’.
Het ziet er dus naar uit dat de ‘alliantie’ -geheel bemoedigd door zoveel gedegen documentatie en argumentatie- de Staatssecretaris nog eens zal aanspreken en wellicht de leden van de Kamercommissie Financiën nog eens benaderen.
Het zal ons benieuwen.
In elk geval; ere wie ere toekomt!
Uw welgemeende donatie kunt u kwijt aan de Stichting Autobelangen, kijk maar op www.autobelangen.nl daar vindt u hoe u uw bijdrage kunt overmaken.

Citaat
Geplaatst : 05-10-2013 6:20 pm
Share: