Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering

Algemene ledenvergadering

Op zondag 26 maart 2023 vindt de algemene ledenvergadering van de TSC plaats. Dit keer zijn we te gast bij Metropole Classics in Druten. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De agenda van de ALV is de volgende:

AGENDA ALV TSC 2023

 1. Opening vergadering / terugblik 2022
 2. Huldigen jubilarissen
 3. Notulen 2022
 4. Bestuursactiviteiten
 5. Financiële verslagen
  1. Penningmeester
  2. Kascommissie
 6. Verslagen overige commissies
  1. Clubblad
  2. Clubshop
  3. Rittencoördinator
  4. Website
  5. Ledenadministratie
  6. TAC
  7. Evenementencommissie
 7. Pauze
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Afsluiting vergadering / bezoek Metropole Classics

De notulen van de ALV van 2022 worden als bijlage met deze nieuwsbrief meegestuurd en zijn ook te vinden op de website onder het kopje ‘Documenten TSC’.