Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering met aansluitend een informele Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 31 januari, aanvang 13.00 uur in het Restaurant De 3 Zussen (voorheen Den Tol) Rijksstraatweg 80, 4194 SL te Meteren.

 

De agenda:

 • Opening door de voorzitter.
 • Notulen ALV 2015
 • Terugblik op het afgelopen seizoen
 • Verslag van de diverse activiteiten
 • Verkiezingen bestuursleden
 • Chargeren nieuwe kascommissie
 • Mogelijk lidmaatschap Fehac en de consequenties daarvan voor de contributie.
 • Oprichting van een stichting voor het beperken van de financiële risico’s voor de club bij het houden van grote evenementen.
 • Presentaties en vooruitblik 2016
 • Rondvraag
 • Sluiting en start informele borrel

 

Mocht u vragen hebben voor de rondvraag dan verzoeken wij u deze uiterlijk twee weken voor aanvang van de ALV aan het bestuur kenbaar te maken via secretariaat@spitfire.nl .

 

Volmachten dienen voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris te worden ingeleverd.

 

De ALV is bij uitstek de gelegenheid om mee te praten en/of te beslissen over uw club.

 

Dus graag tot 31 januari 2016 in Meteren! Vergeet niet uw ledenpas mee te nemen.

 

Adres:

Restaurant “De Drie Zussen”
Rijksstraatweg 80
4194 SL Meteren

tel : 034-5569327