Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering

Op zondag 26 maart 2023 vindt de algemene ledenvergadering van de TSC plaats. Dit keer zijn we te gast bij Metropole Classics in Druten (Meubellaan 1 6651 KV, Druten). Vanaf 11:00 uur bent u van harte welkom om al het moois dat Metropole Classics te bieden heeft te komen bekijken.

De ALV wordt gehouden van 13:00 uur tot 15:00 uur.

Daarna is er natuurlijk gelegenheid voor het gebruikelijke hapje en drankje. Ook kunt u dan nog het museum bezichtigen als u dat wilt.

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De agenda van de ALV is de volgende:

Agenda ALV TSC 2023

 1. Opening vergadering / terugblik 2022
 2. Huldiging jubilarissen
 3. Notulen 2022
 4. Bestuursactiviteiten
 5. Financiële verslagen
  1. Penningmeester
  2. Kascommissie
 6. Verslagen overige commissies
  1. Clubblad
  2. Clubshop
  3. Rittencoördinator
  4. Website
  5. Ledenadministratie
  6. TAC
  7. Evenementencommissie
 7. Pauze
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Afsluiting vergadering / bezoek Metropole Classics.

De notulen van de ALV van 2022 zijn te vinden op de website onder het kopje ‘Documenten TSC’.