Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering UPDATE!

Het bestuur wilt u op de hoogte brengen van een verandering in het toegangsbeleid tijdens onze komende ALV.

Tijdens het schrijven van de vorige nieuwsbrief waren wij nog gebonden aan een aantal restricties rond het coronabeleid van de overheid. De 1,5 meter maatregel limiteerde ons in het aantal bezoekers voor de ALV. Daarom waren wij genoodzaakt tot de invoering van de vooraanmelding en het verzoek om alleen te komen.

Gelukkig is de 1,5 meter regel afgeschaft en dat betekent dat we de ALV weer op de bijna gebruikelijke manier kunnen houden. Alleen het tonen van een geldige QR-code is echter wel noodzakelijk, zoals in alle horecagelegenheden.

U en natuurlijk uw partner zijn dus bij deze van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de ALV waar een vooraanmelding niet meer nodig is.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TSC.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Triumph Spitfire Club op 31 oktober 2021.

Locatie: Restaurant De 3 Zussen, Rijksstraatweg 80, 4194 SL Meteren.

Aanvang: 11:00 uur.

Agenda:

1. Opening en terugblik
2. Notulen vorige ALV
3. Financiële verslagen
4. Verslagen commissies
5. Bestuurswisseling (Ciska heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn)
6. Jubileumjaar
7. Jubilarissen
8. Rondvraag, afsluiting en gezellig samenzijn.