Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Triumph Spitfire Club op 31 oktober 2021.

Locatie: Restaurant De 3 Zussen, Rijksstraatweg 80, 4194 SL Meteren.

Aanvang: 11:00 uur.

Agenda:

1. Opening en terugblik
2. Notulen vorige ALV
3. Financiële verslagen
4. Verslagen commissies
5. Bestuurswisseling (Ciska heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn)
6. Jubileumjaar
7. Jubilarissen
8. Rondvraag, afsluiting en gezellig samenzijn.

 

Nadere informatie staat in de nieuwsbrief.