Menu Sluiten

Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Triumph Spitfire Club.
Op deze ALV kijken we niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar vooral ook naar de toekomst. Dit jaar is de Denktank van de TSC aan de slag gegaan en komt met een lijst van aanbevelingen over de toekomst van de TSC. In het eerste nummer van ons clubblad (1-2020), kunt u de aanbevelingen lezen. Op de ALV willen we deze aanbevelingen met elkaar bespreken en ook beslissingen nemen over de te zetten stappen.
De ALV is een belangrijk overleg waar u kunt meebeslissen over de toekomst van de club.
Wees er bij en laat uw stem horen.

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op 26 januari 2020 van 13:00 tot 16.00 uur met aansluitend een borrel.
Locatie: Restaurant de Drie Zussen, Rijksstraatweg 80, 4194 SL Meteren.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Terugblik op 2019
 3. Notulen ALV 2019 (beschikbaar via website na inloggen)
 4. Financiële verslagen: a. Verslag penningmeester, b. Verslag Kascommissie, c. Decharge penningmeester
 5. Chargeren nieuwe kascommissie
 6. Diverse commissies
 7. Jubilarissen
 8. Vooruitblik 2020
 9. Denktank presentatie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Het Bestuur.