Menu Sluiten

24 maart 2024 Algemene Leden Vergadering Vreeland

Beste leden,

Graag nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Dit jaar is er gekozen voor het Healey museum in Vreeland.

We denken naast het algemene gedeelte van de ALV een mooie gelegenheid te hebben om de geschiedenis van dit bijzondere merk te bekijken.

Inloop vergadering tussen 12.30-13.00 uur

Start ALV 13.00 uur. De concept notulen vind je, na inloggen, bij Documenten TSC

Beoogd einde ALV rond 15.00 uur

Locatie: Healey Museum, Bergseweg 28, 3633 AK Vreeland

Ná de ALV is er gelegenheid om het Healey museum te bezoeken.

We zien u graag op 24 maart!